Her kan du lese om hvilke tjenester som tilbys, pris, hvordan du kan komme i kontakt samt mer om meg


Tjenester

Tilbyr individualterapi og behandling til ungdom og voksne, samt veiledning og undervisning. Tjenestene er private og er ikke dekket av refusjonsordningen til HELFO. Du kan lese mer om refusjonsordningen samt finne oversikt over psykologspesialister med driftstilskudd på www.helse-vest.no og www.helsenorge.no.

Pris

Pris for individualterapi er kr 1050,- pr. time (45 minutter). Faktura sendes per e-post. Det er ikke krav om henvisning fra fastlege. Avbestilling av timer må foretas minst 24 timer i forveien for å unngå fakturering.

Kontakt

For å ta kontakt, send en e-post til post@psykologeskeland.no. Du kan også ringe eller sende tekstmelding til 979 81 971. Benytter kontorlokaler ved Seksjon Engelsvoll på Klepp Stasjon.

Øistein Fuglestad Eskeland

psykologspesialist

sexolog

Om meg

Fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) våren 2010. Begynte etter dette som psykolog ved Jæren distriktspsykiatriske senter, og har jobbet både ved poliklinikk for voksne og på sengepost og poliklinikk for personer med psykoseproblematikk. Har også jobbet med barn og unge ved BUP Bryne. Jobber for tiden ved avdeling for unge voksne, Seksjon Engelsvoll. Ble ferdig utdannet spesialist i klinisk voksenpsykologi våren 2015.

Utdannelsen ved NTNU har gitt meg særskilt kompetanse innen evidensbasert behandling av tvangslidelse (OCD). Tilbyr i denne forbindelse behandling med utgangspunkt i eksponering og responsprevensjon (ERP). Øvrige kompetanse- og interesseområder er hovedsakelig kognitiv terapi og metakognitiv terapi rettet mot angst og depresjon, skjematerapi rettet mot mellommenneskelige og personlighetsrelaterte vansker samt motiverende intervju rettet mot å endre uønsket atferd. Har også fullført en videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder. Tilbyr i denne forbindelse behandling for seksuelle problemstillinger.


Vil du vite mer?

Norsk psykologforening har utarbeidet en rekke videoer og artikler om psykologi, normalutvikling og psykiske plager/lidelser. Trykk her for å komme til deres samleside for psykologhjelp.

Eskeland psykologtjenester | org. nr. 995 299 488 | HPR-nr. 7401760

Copyright © 2011 - 2017 | All rights reserved