Tjenester

Tilbyr individualterapi og rådgiving til ungdom og voksne. Mulighet for videosamtaler. Det er ikke krav om henvisning fra fastlege og det er kort ventetid.

Pris

Pris for individualterapi er kr 1350,- pr. time (45 minutter). Avbestilling av timer må foretas minst 24 timer i forveien for å unngå fakturering.

Kontakt

Ta kontakt på post@psykologeskeland.no eller på telefon 97981971Benytter kontorlokaler ved Engelsvoll på Klepp Stasjon.

Øistein Fuglestad Eskeland

psykologspesialist

sexolog

Om meg

Fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) våren 2010. Begynte etter dette som psykolog ved Jæren distriktspsykiatriske senter og har jobbet både ved poliklinikk for voksne og på sengepost og poliklinikk for personer med psykoseproblematikk. Har også jobbet med barn og unge ved BUP Bryne. Jobber for tiden ved avdeling for unge voksne og flyktninger, Engelsvoll. 

Ble ferdig utdannet spesialist i klinisk voksenpsykologi våren 2015. Har også fullført videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder samt videreutdanning i kognitiv terapi ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi. Andre kompetanseområder er metakognitiv terapi, skjematerapi og behandling med eksponering og responsprevensjon (ERP). 

Vil du vite mer?

Norsk psykologforening har utarbeidet en rekke videoer og artikler om psykologi, normalutvikling og psykiske plager/lidelser. Trykk her for å komme til deres samleside for psykologhjelp. Norsk forening for kognitiv terapi har også utfyllende informasjon om psykiske lidelser og behandling av disse. Trykk her for å komme til deres side.

Eskeland psykologtjenester | org.nr. 995 299 488 | HPR-nr. 7401760 | Alle rettigheter forbeholdt 

Add Content Block
Insert Content Template or Symbol